Contributie
De contributie bedraagt voor:
gezinnen met kinderen  30,-
gezinnen zonder kinderen 20,-
alleenstaanden    10,-
Deze kan overgemaakt worden op bankrekening Regiobank: NL82 RBRB 0919 2668 78