De lotto

De lotto vormt een belangrijke bron van inkomsten voor Wijkvereniging 'De Armenhoef". Iedereen die de wijkvereninging wil ondersteunen kan mee doen met de lotto. De lotto is dus niet alleen voor leden van de wijkvereniging. U kunt zich opgeven voor de lotto bij de secretaris.

De inleg voor de lotto bedraagt in 2010 2,50 per maand per nummer. Als u meer weten weten over de lotto u hier de beschrijving van hoe de lotto werkt downloaden. Om dit te kunnen bekijken heeft u Acrobat reader nodig: dat kunt u hier (gratis) ophalen.

Elke week vindt er een trekking plaats van het winnende nummer. Op dit moment gebruiken we daarvoor de trekking zoals gepubliceerd op de website van de Vrienden Loterij (www.vriendenloterij.nl).